Παραγγελίες

Παραγγελίες

Σας παρέχουμε τις παρακάτω επιλογές προκειμένου να προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων που σας ενδιαφέρουν:

On-Line

Πραγματοποιήσετε τις αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματός. Τοποθετείστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν στο Καλάθι Αγορών. Μόλις ολοκληρώσετε τις αγορές σας, πατήστε το Καλάθι Αγορών και ολοκληρώστε την παραγγελία σας ακολουθώντας τις οδηγίες..

Τηλεφωνικές

Μπορείτε να καλέσετε στο 213 0345559  Δευτέρα, Τετάρτη 10:00  – 14:00  και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:30 – 20:00 (εκτός αργιών). Εκεί μπορείτε να συνομιλήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, να μάθετε περισσότερα για το προϊόν που σας ενδιαφέρει και να το παραγγείλετε δίνοντας τον κωδικό προϊόντος ή την περιγραφή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Προσοχή: τηλεφωνικές παραγγελίες δεν υποστηρίζουν τρόπο πληρωμής που απαιτεί να κάνετε Login σε τραπεζικές υπηρεσίες ή άλλων αντίστοιχων ιδρυμάτων.  Η επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μπορεί να γίνεται και γραπτώς (μέσω email, Fax κ.α.)

στο Κατάστημα

Μπορείτε να επισκεφτείτε το φυσικό μας κατάστημα. Το προσωπικό θα σας λύσει όποιες απορίες έχετε και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς προϊόν. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το φυσικό μας καταστήματα κάντε κλικ εδώ..

Τιμολόγηση & Φορολογία (δεν αφορά Ιδιώτες)
Η τιμές μας συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους Φόρους.
Στην περίπτωση που υπάγεστε σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης (αφορά νομικά πρόσωπά – επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα), θα πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ιδιότητα του υποκείμενου θα πρέπει να αποδεικνύεται από την βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης εργασιών την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με όποιο άλλο έγγραφο θεωρηθεί απαραίτητο και σας ζητηθεί.

Υπαναχώρηση & Επιστροφές

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το προϊόν που παραλάβατε και επιθυμείτε την επιστροφή ή αντικατάσταση του ακολουθείστε μια από τις παρακάτω διαδικασίες η οποία και σας αντιπροσωπεύει.

Σε περίπτωση λοιπόν που το προϊόν που αγοράσατε εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος και κάλυψης εγγύησης ή δεν λειτουργεί κατά την στιγμή της παραλαβής και επιθυμείτε αντικατάστασή του με νέο και όχι επιστροφή: : ισχύει ότι προβλέπεται από τον κατασκευαστή και θα μεριμνήσει το αρμόδιο Service μας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Για τα φυσικά πρόσωπά (καταναλωτές) που η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντάς μας το προϊόν. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός του παραπάνω χρονικού περιθωρίου από την ημέρα της παραλαβής. Διαδικασία: α/ μας ενημερώνετε τηλεφωνικά στο 213 034 5559 σχετικά με το αίτημα υπαναχώρησης, β/ Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, μας επιστρέφετε το/α προϊών/ντα με δικό σας μέσο και κόστος, γ/ θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του μόνο το τίμημα που έχετε καταβάλει για την αγορά.

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά.

Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις προϊόντων όπου απαιτείτε  κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την λειτουργία του, καθώς και γενικά προϊόντα σφραγισμένα θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας τους συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης, εκτός και αν αφορά αγορά που πραγματοποιήσατε έπειτα από δική μας πρόταση.
Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας εφόσον έχουν αποσφραγιστεί.

Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος:

Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.
Έξοδα αποστολής: η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος με βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

Επιστροφή λόγω λάθους επιλογής προϊόντος:

Η εταιρεία μας σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος που αγοράσατε ακόμη και μετά τις 14 ημερολογιακές ημέρες που ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακόμη και σε περιπτώσεις που η αγορά δεν προορίζεται για προσωπική χρήση αλλά αφορά επαγγελματική χρήση. Η δυνατότητα προσφέρεται εφόσον το προϊόν είναι άθικτο, με σφραγισμένη συσκευασία και η επιστροφή γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση επιστροφής δίχως την υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασης αυτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι περιπτώσεις όπου το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση δεν μπορεί να επιστραφεί. Εάν για ειδικούς λόγους γίνει δεκτή κατ’ εξαίρεση η επιστροφή τέτοιας περίπτωσης, τότε η εταιρεία θα καταβάλει μέρος του τιμήματος το οποίο θα προσδιορίζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με την κατάσταση του προϊόντος και την τρέχουσα εμπορική του αξία και αφού προηγηθεί έλεγχος της κατάστασης του στο κέντρο διανομής μας.
Έξοδα αποστολής: η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος καθώς τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εσάς.

Εγγυήσεις-Service

Κάθε προϊόν που συνοδεύεται από «Εμπορική Εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» και η οποία έρχεται να σας καλύψει επιπρόσθετα των νομίμων δικαιωμάτων σας.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης – εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση – εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα – λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος. Το www.thegiftproject.gr έχει την πλήρη ευθύνη και αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τις διατάξεις της σχετικά με τα δικαιώματα σας σαν καταναλωτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Για την περίπτωση όπου το προϊόν που μόλις παραλάβατε, έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, δεν αφορά κάλυψη εμπορικής εγγύησης του κατασκευαστή και θα πρέπει να ανατρέξτε για οδηγίες στην ενότητα Πληρωμή – Αποστολή.

Κόστος Αποστολής προς το Service Center

Οι αποστολές από και προς τα κέντρα επισκευών γίνονται πάντοτε με δικό σας μέσο και κόστος, εκτός των περιπτώσεων ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Service Centers

Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος εντός της εγγύησης. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 213 034 5559 για πληροφορίες που αφορούν, α/ Τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης του προϊόντος. β/ Τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης. γ/ Πού μπορεί να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Κατά την επικοινωνία σας με μας έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος και τον σειριακό αριθμό αν υπάρχει, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν το προϊόν  και το παραστατικό Αγοράς του, γιατί μπορεί να σας ζητηθούν.

Διαδικασία Αντικατάστασης Προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα  για συγκεκριμένους κατασκευαστές

Έκτος από τα παραπάνω οριζόμενα στο νόμο δικαιώματα, για ορισμένα προϊόντα προβλέπεται η αντικατάσταση προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα κατά την παράδοση.
Η δυνατότητα αυτή εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή, αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά και ισχύει συνήθως για λίγες ημέρες από την ημερομηνία αγοράς ανάλογα με τον κατασκευαστή. Εφόσον λοιπόν το προϊόν καλύπτεται από την υπηρεσία αντικατάστασης και επιθυμείτε να την ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία αποκατάστασης που προβλέπετε από τον κατασκευαστή εντός του προβλεπόμενου εκ του κατασκευαστή χρόνου.
Εφόσον προβλέπεται αντικατάσταση και όχι επισκευή, τότε το προϊόν αποστέλλεται στο εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή σημείο επιστροφής για έλεγχο και έγκριση αντικατάστασης και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική που ισχύει από τον κατασκευαστή – αντιπρόσωπο του προϊόντος. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας σας, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε εκ’ των προτέρων με τον πάροχο της εγγύησης ή με εμάς ώστε να ενημερωθείτε για τυχόν επιπλέον δυνατότητες ή/και παροχές της εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής.
Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει αντικατάσταση προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα κατά την παράδοση, θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς», να είναι σε άρτια κατάσταση, να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του, να είναι εντός της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή χρονικής διάρκειας και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος.
Η αποστολή προς τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών γίνεται με δικά σας μέσα και κόστος εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αντικατάσταση προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα κατά την παράδοση ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ανεξαρτητος από τον τρόπο παραλαβής του προϊόντος και η αποστολή του προς το κέντρο επισκευής καθώς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.